Seznam výzev a projektů pro programové období 2014-2020 ve strojově čitelném formátu (open data)

V rámci koncepce otevřených dat MS2014+ zveřejňujeme informace o realizovaných projektech/operacích Evropských strukturálních a investičních fondů ve formátu xml. Detailní popis datové struktury naleznete v dokumentaci níže na této stránce.

Datové sady jsou ke stažení na odkazech:

Údaje jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons (CC BY 4.0). Autorem datových sad je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Technická dokumentace: